นโยบายจากธนาคาร ที่ช่วยเหลือ ลูกค้าซื้ออสังหา ผลกระทบจาก โควิด 19

นโยบาย การช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้แบงค์จากการกู้ซื้อบ้าน พักชำระหนี

ตอนนี้ หลายคนกำลังถูกพักงานให้อยู่บ้าน หลายคนอาจถูกลดเงินเดือน และ อีกหลายคนที่ ตกงาน เพราะได้รับผลกระทบ ของพิษโรคระบาด นั่นคือ Covid 19 คนที่มีภาระหนี้สิน ที่เกิดจากการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) ได้ออกมาประกาศนโยบาย ช่วยเหลือ ประขาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารอื่นๆได้ปฎิบัติตาม ทางทีม Anya Solution สรุปโดยรวมให้ดังนี้นะคะ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ ประกาศ แนวสำหรับ ผู้ที่กู้ซื้อบ้าน ในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับการพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน และได้รับการพิจารณาดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของแต่ละธนาคาร

เรามาดูกันค่ะว่า แต่ละแบงค์ มีวิธีปฎิบัติต่อ ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังไงกันนะคะ

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรี ช่วยเหลือ ลูกค้า สินเชื่อบ้าน ผลจาก โควิท 19
ธนาคารกรุงศรี ช่วยเหลือ ลูกค้า

ธนาคารกรุงศรี ช่วยเหลือ ลูกค้า

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. ธนาคารทหารไทย

TMB เยียวยาลูกค้า ในช่วง โควิด
ทหารไทย ช่วยเหลือลูกหนี้
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ธนาคารทหารไทย

 1. ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต ช่วยเหลือลูกค้า
สิทธิลูกหนี้ สำหรับลูกค้าธนชาต
 • มีสัญชาติไทย และ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ
 • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ธนาคารธนชาต

4. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

CIMB ช่วยเหลือลูกหนี้ ในช่วงโควิด 19
CIMB ช่วยเหลือลูกหนี้

 

 

 • พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
 • พักชำระหนี้เงินต้น และ ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน
 • ลดค่างวดการผ่อนชำระ

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ @cimbthai

5. ธนาคารออมสิน

ออมสิน ช่วยเหลือลูกค้า
ออมสิน ช่วยเหลือลูกค้า

ธนาคาร ออมสิน ช่วยลูกค้าสินเชื่อบ้าน

สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

เริ่ม วันที่ 1 เม.ย ถึง 30 มิ.ย 63 โดยลูกค้าที่ได้สิทธิตามเงื่อนไข ไม่ต้องลงทะเบียน

 1. ธนาคารกรุงไทย
ข้อกำหนดของแบงค์กรุงไทย ในการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ บ้าน
นโยบายการช่วยเหลือ จากแบงค์กรุงไทย สู่ ลูกหนี้
 • ลูกค้าที่กู้เงินซื้อบ้านวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  : พักชำระเงินต้น / ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง ทั้งสินเชื่อบ้าน : พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน

       สำหรับลูกค้า เข้าไปกรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมในเว็บไซต์ กรุงไทย

 1. ธนาคารยูโอบี
มาตารการที่ธนาคารยูโอบี มีให้แก่ลูกค้าสินเชื่อเกี่ยวกับบ้าน
นโยบาย UPB ช่วยลูกหนี้สินเชื่อ
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี

สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ทีนี่ ธนาคารยูโอบี

8. ธนาคารกสิกร

มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้ากสิกรไทย
นโยบายกสิกร ช่วยเหลือลูกค้า
 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
 • ลดหย่อนผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน

สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ทีนี่ ธนาคารกสิกรภายใน 30 มิ.ย 63

9. ธนาคารกรุงเทพ

นโยบายธนาคารกรุงเทพ ที่มีต่อลูกค้าสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย
ธ.กรุงเทพ เยียวยา ลูกหนี้บ้าน
 • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
 • วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์

สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ทีนี่ ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 30 มิ.ย 63

10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เยียวยาลูกค้า
ธอส ช่วยเหลือลูกค้า
 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (ไม่จำกัดกรอบวงเงินสินเชื่อ)
 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (กรอบวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท)

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL ได้ที่ App Store หรือ Play Store เข้าร่วมโครงการได้ ถึง 30 เมษายน 2563

จากข้อมูลข้างบน ทางทีมงาน อัญญา โซลูชั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีประโยชน์และช่วยเหลือท่านผู้อ่านให้ได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Anya Solution นายหน้าขายบ้านมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ