8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนลงทุนในอสังหาฯ

การหาข้อมูลก่อนลงทุน

การลงทุนในอสังหาฯ เป็นการลงทุน ที่ใช้เงินค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรมีความรู้ หรือ มีหลักเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนฯ และช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนให้ได้มากที่สุด

ทางทีม Anya Solution ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มาให้เป็นแนวทางศึกษาให้ท่าน ได้ใช้พิจารณาก่อนที่จะลงทุนซื้อทรัพย์สิน มี 8 อย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ค่ะ

การหาข้อมูล ก่อนลงทุน
การหาข้อมูล ก่อนลงทุน
 1. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

ควรชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางที่จะลงทุน สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

 • เพื่อมีรายได้อย่างต่อเนื่อง คือ การลงทุนเพื่อปล่อยเช่า
 • เพื่อเก็งกำไร คือ การซื้อมาแล้วขายไป เช่น การซื้อ/ขาย ใบจอง ห้องชุด
 • เพื่อพัฒนาอสังหาฯ คือ การซื้อทรัพย์มาแล้วเพิ่มมูลค่า เช่น renovate แล้วขาย หรือ ทำโครงการจัดสรรต่างๆ
 • เพื่อสภาพคล่องในเงินลงทุน คือ การซื้อกองทุนรวมอสังหาฯ
 1. งบประมาณ

การตั้งงบประมาณ ทำให้เราสามารถ ตีกรอบ ลักษณะอสังหาฯ เพื่อการ ค้นหาทรัพย์ที่เราจะลงทุน ให้ได้ใกล้เคียงกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้

 1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ควรคำนึงถึง รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในการถือครองกรรมสิทธ์  เช่น ค่าโอน ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายระหว่างถือครองอสังหาฯ เช่น ค่าปรับปรุง ค่าตกแต่ง ค่าการตลาดในการหาลูกค้า ค่าส่วนกลาง ค่านนายหน้า (หากใช้บริการ)

เพื่อกันเงินลงทุนไว้บางส่วน ให้มีสภาพคล่องในการหมุนเวียน ในระหว่างการดำเนินงาน

 1. แหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุน

ใช้เงินสด เพราะการลงทุนในอสังหาฯ บางอย่างก็ใช้เงินเป็นหลักแสนหลักล้าน หากใช้เงินสดก็จะง่ายต่อการคำนวณต้นทุน

แต่หากจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนสินเชื่อ ควรพิจารณา ดอกเบี้ย ที่จะต้องจ่าย ว่าคุ้มแก่การลงทุน เมื่อเทียบกับรายได้ที่เข้ามา

 1. ระยะเวลาในการคืนทุน

ทำให้ประมาณการณ์ได้ว่า เราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ เป็นไปตามเป้าหมายไหม ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะได้หาวิธีการแก้ไข เพื่อให้ได้กำไรจากการลงทุน และลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจการลงทุน ในอสังหาฯ
สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน อสังหาฯ
 1. พฤติกรรมลูกค้า

ควรศึกษา ลักษณะลูกค้า ที่จะมาเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่า อสังหาฯของเราในอนาคต เพื่อสามารถ ทำการลงทุนให้ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้า เป็น ต่างชาติ ที่ไม่เช่ารถ ผู้ลงทุน ก็ควรเลือกทรัพย์ที่ทำเล ให้เดินทางสะดวก มีแหล่งอาหาร หรือ แหล่งท่องเที่ยว

 1. ลักษณะอสังหาฯ ที่จะลงทุน

ควรมีความสามารถวิเคราะห์ คุณภาพ ทำเล ขนาด และสภาพแวดล้อม ประเมินแนวโน้มทำเลอนาคต ของอสังหาฯได้

รวมถึง สามารถตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินได้ เช่น ความถูกต้องและที่ตั้งของโฉนด ใบอนุญาต ตรวจสอบอาคาร แนวเวนคืน

 1. สถานการณ์ตลาด

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็เหมือนกับการทำธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีการสำรวจตลาด เพื่อดู โอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีลูกค้ามาเช่า หรือ ซื้อ รวมถึงประเมิณสถาณการณ์ สภาพเศรษฐกิจ ว่า เป็นจังหวะที่เหมาะรึเปล่า ถ้าหากจะมีการลงทุนตอนนี้

 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง เพราะ มีสภาพคล่องต่ำ ต้องใช้เงินทุนเป็นหลักแสนหรือหลักล้าน การจะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด ต้องใช้เวลาพอควรในการซื้อหรือขาย ดังนั้นผู้ลงทุน ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะตามมาในอนาคต ที่สามารถมีแผนสำรองไว้ในการรับมือหาก เกิดวิกฤติ

 

Anya Solution นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ และมีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขายพร้อมให้คำแนะนำค่ะ

One thought on “8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนลงทุนในอสังหาฯ

 1. Pingback: 6 รูปแบบ กับการลงทุนในอสังหาฯ เพื่อรองรับ หลังเศรษฐกิจ ฟื้นตัว - Anyasolution

Comments are closed.