ดอกเบี้ยผ่อนบ้านมีแบบไหน เราควรเลือกแบบไหนดี ถึงจะเหมาะกับเรามากที่สุด

Mortage House

อยากซื้อบ้านสักหลัง หากต้องการกู้จากแหล่งสินเชื่อ เค้าคิดดอกเบี้ยยังไงกัน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหน ที่ดีที่สุดสำหรับเรา ระยะเวลานานไหม มีหลักการดูยังไง

ทางทีมอัญญา จะมาเสนอข้อมูลให้ช่วยท่านได้ตัดสินใจ ในการวางแผนในการบริหารหนี้สินบ้าน รู้จักการเติบโตของดอกเบี้ยบ้าน ทำให้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของท่านได้ดีขึ้น

 Mortage-Housepersons

วางแผนเพื่อครอบครัว

เริ่มต้นทางทีมอยากให้ท่าน เข้าใจ ว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย อ้างอิงมาจาก อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ซึ่ง จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate)

เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้ (MRR) ในปัจจุบัน อยู่ที่ 6.8 %

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MLR) คิดจาก MRR = 6.8% – 2.3% ฉะนั้น อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะอยู่ที่ 4.5 %

คำนวนสินเชื่อ
คำนวนสินเชื่อ

ต่อมา เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านคิดแบบใด

โดยทั่วไปธนาคารจะใช้วิธีการคำนวณ ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในแต่ละเดือน จะคิดแบบ “ลดต้นลดดอก” หมายความว่า  ดอกเบี้ยบ้านจะคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละเดือนที่เราจ่ายชำระค่าผ่อนบ้านไปแล้ว และเงินที่ชำระไปทุกครั้งจะนำเงินไปหักชำระในส่วนของดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก่อน ส่วนที่เหลือ จะนำไปหักเป็นการชำระเงินต้น ในส่วนของเงินต้นคงเหลือ ก็จะนำไปคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในเดือนถัดไป

เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น

สมมุติว่า เรากู้ซื้อบ้านใน 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 30 ปี ธนาคารกำหนดให้ชำระเดือน ละ 15,700 บาท ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.60% นาน 10 เดือน (สมมติว่า 1 เดือนเท่ากับ 30 วัน ทุกเดือน)

ดอกเบี้ยบ้านเดือนที่ 1 จะคิดที่ (3,000,000 X 0.60%) X (30 / 365) = 1,479.45 บาท

เมื่อเราชำระ 15,700 บาท ของเดือนแรก เงินจำนวนนี้ ก็จะถูกนำไปชำระดอกเบี้ยก่อน คือยอด 1,479.45 บาท

เงินส่วนที่เหลือ คือ 14,220.55 บาท หลังหักดอกเบี้ยแล้ว  (15,700 – 1,479.45 = 14,220.55) จึงค่อยนำไปชำระเงินต้น (3,000,000) เท่ากับว่า เงินต้นคงเหลือจะอยู่ที่ 2,985,779.45 บาท (3,000,000 – 14,220.55 = 2,985,779.45) ซึ่งเงินต้นนี้ ก็จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยบ้านในเดือนถัดไป

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ในตลาดปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 แบบ หลัก คือ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่

 

  1. อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate Loan) แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 

1.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้

หมายถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตามประกาศของสถาบันการเงิน ณ ขณะที่กู้ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน ไปตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ    สำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ของสถาบันการเงินในขณะนั้น เพราะฉะนั้น  เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนของผู้กู้ จะคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้เลือก

1.2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น

หมายถึง กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงแรก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปีแรก กำหนดเป็นดอกเบี้ย    คงที่ แต่หลังจากนั้น จะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ  สำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ของสถาบันการเงินในขณะนั้น

 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 

  1. อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Loan)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ ปัจจุบันตามประกาศของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามอัตราดอกเบี้ยขั้น      ต่ำสำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ในขณะนั้น ส่วนจะปรับขึ้นหรือลงเมื่อใดนั้น ไม่            สามารถบอกได้ ซึ่งในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลงแต่ละครั้ง จะกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือน โดยเฉพาะหากอัตรา      ดอกเบี้ยบ้านปรับตัวสูงขึ้นในภายหลัง เงินงวดที่ชำระรายเดือนต้องมีการปรับสูงขึ้น

 

ยิ่งผ่อนเยอะ ยิ่งลดเงินต้น
ยิ่งผ่อนเยอะ ยิ่งลดเงินต้น

 

จะเห็นได้ว่า หากจ่ายค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือนจำนวนเงินมากเท่าใด ทำให้เงินต้นลดลง และจะทำให้ยอดเงินจ่ายของดอกเบี้ยยิ่งลดลง จะยิ่งทำให้เงินต้นลดลงได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเงินในการจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ยังช่วยให้ภาระหนี้บ้านหมดได้เร็วขึ้นอีกด้วย

         เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายเช่นนี้ การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบไหน คงขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง ความพร้อมทางการเงิน ระยะเวลาในการกู้ ของท่านเป็นหลัก แต่บางที ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อาจไม่ใช่เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกเพียงอย่างเดียว เพราะ อาจมีความต้องการด้านอื่น เช่น ต้องการวงเงินกู้บ้าน 100% หรือ บ้านหลังนี้ราคาต่ำกว่าตลาด คุ้มกับดอกเบี้ยที่เสียไป หรือ ต้องการผ่อนระยะยาว ตามเงื่อนไขบางแบงค์ให้ถึงอายุ 70 ปี รวมถึง โปรโมชันต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร จึงมีส่วนประกอบที่จะช่วยในการเลือกสินเชื่อของท่านที่เหมาะสมและถูกใจท่านได้มากที่สุด

 

Anya Solution นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ และมีคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อม สินเชื่อ : https://anyasolution.com